Generalforsamling v. NTR og NTC 2024

Kære medlemmer af NTR og NTC.
Indkaldelse til generalforsamlinger d. 29.02.2024 i:
Nordthy Rideklub af 2002 NTR og Nordthy Ridecenter NTC (Den selvejende)
Grønbjerg 11 i Østerild.

Der vil blive serveret lidt mad og drikke i mellem de to generalforsamlinger.

Program, kort fortalt:
Kl. 18.00: Den selvejende bestyrelse
Kl. 18.30: Fælles aftensmad
Kl. 19.00: Nordthy rideklub

Indkaldelse til generalforsamling i Nordthy Ridecenter d. 29/2 2024 kl. 18.00
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab og budgetforslag for indeværende og kommende år fremlægges til godkendelse. Revisor deltager i dette punkt.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag. Skal være modtaget senest 8 dage før på mail: info@nordthyridecenter.dk
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant
8. Evt.
Stemmeberettiget og valgbar er enhver, der mindst har været medlem de sidste 3 måneder af seneste regnskabsår og har betalt forfaldent kontingent.

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling i NTR den 29/2 2024 kl.19.00 i Rytterstuen.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af mødereferent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab 2023 og budget 2024
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2023/24
7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
Forslag med tydelig afsender, skal sendes på mail senest 8 dage før generalforsamling.
Mail: nordthy-rideklub@hotmail.com
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. . Valg af revisor, intern revisorer og suppleant.
11. Eventuelt.

Vi håber, at se så mange af jer som muligt. Tilmeld gerne i vores Facebook gruppe, så vi ved hvor mange, vi skal lave mad til.🤩

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i NTR og NTC

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...