HALTIDER

Her ses en oversigt over tiderne i den store ridehal. Man kan frit benytte sig af den lille ridehal. I hullerne er hallen åben og man kan frit ride. Når der er eneundervisning, bedes der tages hensyn til rytterne!

Vores hal er meget fri, hvilket alle vores ryttere nyder godt af. Dog afholdes der dressurkurser nogle gange i måneden. Det drejer sig oftes om den første tirsdag i måneden og hver anden fredag. Samt i vinter halvåret bliver der sprunget i hallen hver onsdag eftermiddag/aften. Alt dette bliver offenliggjort på vores Facebookside.

Når der afholdes dressurkursus må hallen gerne benyttes, men der SKAL vises hensyn og der må ikke være mere end 4 ryttere i hallen ad gangen.